Sunday, June 15, 2008

Orar Bacalaureat 2008

bacalaureat 2008
Aici este orarul examenelor de bacalaureat, din sesiunea iunie-iulie 2008 :

23 - 24 iunie 2008 - Limba şi literatura română – proba A – proba orală
24 - 25 iunie 2008 - Limba şi literatura maternă – proba C – proba orală
25 – 26 iunie 2008 - Limba şi literatura modernă – proba B – proba orală
27 iunie 2008 - Limba şi literatura română – proba A – proba scrisă
30 iunie 2008 - Limba şi literatura maternă – proba C – proba scrisă
1 iulie 2008 - Proba obligatorie a profilului – proba D – proba scrisă
2 iulie 2008 - O probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării – proba E – probă scrisă sau practică
3 iulie 2008 - O probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării – proba F – probă scrisă sau practică
5 iulie 2008 - Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
7 – 8 iulie 2008 - Rezolvarea contestaţiilor
9 iulie 2008 - Afişarea rezultatelor finale


Organizarea si desfasurarea probelor
La probele orale/practice, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate şi fişa individuală pentru consemnarea rezultatelor la examinările orale şi practice. Comisia de bacalaureat verifică identitatea fiecărui candidat.
La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă. El are dreptul la un al doilea bilet, caz în care nota va fi scăzută cu un punct. Pentru elaborarea răspunsurilor se acordă fiecărui candidat 10 – 15 de minute.
La examenul de limba şi literatura maghiară( proba C) candidaţii pot folosi culegeri de texte. Acestea vor fi verificate înainte de începerea examenului de către comisia de examinare.

Bafta multa tuturor absolventilor de clasa a XII-a care vor sustine examene in aceasta sesiune.

2 comments:

MONTERINES WORLD June 16, 2008 at 5:22 AM  

Hi friend... I am from India. Your blog looks pretty cool and nice. I am interested to share my link with you. Are you interested my friend? Please visit my “The First one….” blog frequently and keep in touch there!!!! In that blog we will share our views about the first invented and discovered things in our world. I hope you will accept my request. If you are interested, then please comment in my blog. Thank you!!!!

kuha June 17, 2008 at 2:55 PM  

hello there..this sry this is not spam

i'm faquhar from malaysia
it seem like you really enjoyed blogging.. i just wanna know.. do you want to exchange link with me? as we all know by exchanged link with others, we can improve our ranks in search engine..

this is my url

www.faquhar.com and
www.bleach-animeonline.blogspot.com

thank's
KUha
admin@faquhar.com

Labels

About This Blog

  © Blogger template 'Ultimatum' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP