Saturday, April 12, 2008

Transport public gratuit pentru elevii si studentii din Targu-Mues

Elevii şi studenţii din Tîrgu-Mureş beneficiază de abonamente gratuite de transport public, la iniţiativa primarului dr. Dorin Florea şi a Primăriei, Consiliul local Tîrgu-Mureş a promovat Hotărârea nr. 48, din 11 februarie 2008.

In aceasta hotarare se prevede subvenţionarea din bugetul local a abonamentelor de transport urban valabil pe o linie, pentru elevii şi studenţii cu reşedinţa în Tîrgu-Mureş. Această hotărâre prevede subvenţionarea cu 50% a abonamentului pentru primul dintre copii care frecventează o unitate de învăţământ şi subvenţionarea cu 100% a abonamentului pentru al doilea şi pentru restul copiilor care frecventează unităţi de învăţământ

Prin această hotărâre majoritatea covârşitoare a elevilor şi a studenţilor cu reşedinţa în Tîrgu-Mureş. din toate unităţile de învăţământ beneficiază de subvenţionarea integrală sau parţială a abonamentelor de transport urban. Pentru a intra în posesia abonamentului de transport, cei îndreptăţiţi se pot prezenta la ghişeele Asocierii Transport Local S.A. situate în toate cartierele municipiului Tîrgu-Mureş. Aceştia vor avea asupra lor adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care fac parte, originalul şi copia livretului de familie, originalul şi copia certificatului de naştere precum şi originalul şi copii după documentele de identitate ale părinţilor. Cei în cauză vor completa la faţa locului o declaraţie pe propria răspundere pentru dobândirea abonamentului subvenţionat.

0 comments:

Labels

About This Blog

  © Blogger template 'Ultimatum' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP